TABLÓN EDICTAL

PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR

Identificador 9E04461E58994E49
Descripcion PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR
Contenido Resolución das alegacións presentadas á primeira parte do segundo exercicio da proba de oposición (cuestionario tipo test) e convocatoria para a segunda parte do segundo exercicio (cuestionario preguntas curtas sobre un suposto práctico).
Fecha inicio 06/04/2021 00:00
Fecha fin 29/12/2030 23:59
Valido hasta: 29/12/2030
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames