TABLÓN EDICTAL

PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR

Identificador F9A26F6077A21848
Descripcion PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR
Contenido Resultado da segunda parte do segundo exercicio da proba de oposición (cuestionario de preguntas curtas sobre un suposto práctico a elixir entre dous propostos polo Tribunal) do proceso selectivo para a selección e nomeamento dun/dunha axudante de servizos varios-auxiliar notificador do concello de Ames.
Fecha inicio 12/04/2021 00:00
Fecha fin 29/12/2030 23:59
Valido hasta: 29/12/2030
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames