Sede electrónica Concello de Ames

21:41:49 Xoves 5 de decembro 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Secretaría Xeral

4/12/19

Nomeamentos persoal eventual do Concello de Ames. Corporación 2019-2023.


Persoal

4/12/19

Convocatoria do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionarios interinos por programa de dous técnicos medios de inserción laboral, pertencentes á escala de administración especial, subgrupo A2, do Concello de Ames.


Secretaría Xeral

18/11/19

Modificación da hora de celebración das Xuntas de Goberno Local ordinarias a partir de 15 de novembro de 2019.


Secretaría Xeral

15/11/19

Preaviso de celebración de eleccións sindicais.


Secretaría Xeral

11/11/19

Aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal 24 reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras do Concello de Ames.


Secretaría Xeral

11/11/19

Aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal nº 21 reguladora do imposto sobre bens inmobles do Concello de Ames.


Secretaría Xeral

22/10/19

Inicio de expediente de investigación patrimonial respecto dun camiño peonil en Castrigo, Ames.


Secretaría Xeral

21/10/19

Convocatoria de axudas destinadas ao apoyo económico ás familias numerosas do Concello de Ames, exercicio 2019.


Secretaría Xeral

16/10/19

Inicio de expediente de investigación patrimonial respecto dun camiño en Lapido, Ames.


Persoal

4/10/19

Resolución da Alcaldía pola que se anula a bolsa de traballo de administrativos creada por Decreto 38/2019 a consecuencia da estimación dun recurso de alzada e se crea unha nova bolsa de traballo de administrativos.