Sede electrónica Concello de Ames

01:40:30 Xoves 28 de maio 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Tesourería

26/05/20

Aprobación de padróns fiscais da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar, modalidade libre concorrencia e dependencia, mes de abril.


Tesourería

26/05/20

Aprobación padrón fiscal servizos conciliación Entroido Lúdico 2020


Tesourería

26/05/20

Aprobación de liquidacións dos servizos de comedores escolares, bos días cole e tardes divertidas correspondentes a febreiro de 2020.


Secretaría Xeral

22/05/20

Aprobación provisional da derrogación da ordenanza fiscal número 3.B.3 reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa.


Alcaldía

27/03/20

Decreto de suspensión de contratos por mor do coronavirus - COVID 19 (27/03/2020).


Alcaldía

24/03/20

Decreto de suspensión de contratos administrativos por mor do coronavirus - COVID 19 (18/03/2020).


Alcaldía

24/03/20

Decreto de medidas extraordinarias en materia tributaria e outros ingresos de dereito público por mor do coronavirus - COVID 19 (18/03/2020).


Alcaldía

24/03/20

Decreto de modificación da data de desconexion coa sede electrónica por mor do coronavirus -COVID 19 (18/03/2020).


Alcaldía

24/03/20

Decreto de recomendacións para sector do taxi por mor do coronavirus -COVID 19 (17/03/2020).


Alcaldía

24/03/20

Decreto de Suspensión de Plenos, Xuntas de Goberno e comisións con excepcións, por mor do coronavirus -COVID 19 (16/03/2020).