Sede electrónica Concello de Ames

18:41:59 Venres 18 de outubro 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Secretaría Xeral

16/10/19

Inicio de expediente de investigación patrimonial respecto dun camiño en Lapido, Ames.


Persoal

4/10/19

Resolución da Alcaldía pola que se anula a bolsa de traballo de administrativos creada por Decreto 38/2019 a consecuencia da estimación dun recurso de alzada e se crea unha nova bolsa de traballo de administrativos.


Persoal

3/10/19

Resultado da xuntanza do Tribunal encargado do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo de administrativos. En dita xuntanza procedeuse a valoración do expediente dunha das candidatas a quen se lle estimou un recurso de alzada e se resolveu a retroación das accións á fase de concurso, tendo que o Tribunal volver a valorar a súa solicitude.


Persoal

30/09/19

Resultados do 2o. Exercicio e Proposta final do Tribunal do proceso selectivo para selección e nomeamento como funcionario/a interino/a ata cobertura de vacante, dun/dunha Técnico de Educación, pertencente a escala de administración xeral, subescala técnica, clase superior, subgrupo A1 (BOP No. 92 de 16 de maio de 2019).


Persoal

26/09/19

Acta del proceso selectivo para selección e nomeamento como funcionario/a interino/a ata a cobertura de vacante, dun/dunha técnico de educación.


Persoal

26/09/19

Acta do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionario/a interino/a ata a cobertura de vacante dun/dunha técnico de educación.


Secretaría Xeral

19/09/19

Delegación da alcaldía entre os días 19 ao 21 de setembro de 2019


Persoal

13/09/19

Resultado do primeiro exercicio do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionario/a interino/a ata a cobertura de vacante, dun/dunha Técnico de Educación, e convocatoria do segundo exercicio.


Persoal

13/09/19

Plantilla definitiva do primeiro exercicio do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionario/a interino/a ata a cobertura de vacante, dun/dunha Técnico de Educación.


Persoal

3/09/19

Fixación da data da corrección do primeiro exercicio do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionario/a interino/a ata a cobertura de vacante, dun/dunha Técnico de Educación.