Sede electrónica Concello de Ames

01:40:14 Venres 18 de outubro 2019
Estás en:

Información

Persoal

30/09/19

Resultados do 2o. Exercicio e Proposta final do Tribunal do proceso selectivo para selección e nomeamento como funcionario/a interino/a ata cobertura de vacante, dun/dunha Técnico de Educación, pertencente a escala de administración xeral, subescala técnica, clase superior, subgrupo A1 (BOP No. 92 de 16 de maio de 2019).