Sede electrónica Concello de Ames

21:07:28 Mércores 8 de abril 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Persoal

21/02/19

Resultado da resolución das alegacións presentadas ao primeiro exame da fase de oposición e listado definitivo de aspirantes que superaron a proba e se teñen que presentar ao segundo exame, que realizará o día 26 de febreiro de 2019.


Secretaría Xeral

19/02/19

Delegación das funcións da Alcaldía os días 20 e 21 de febreiro de 2019.


Persoal

19/02/19

Lista provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo de mestres/as de piano da escola de música do Concello de Ames.


Persoal

19/02/19

Lista provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo de mestres/as de linguaxe musical da escola de música do Concello de Ames.


Persoal

15/02/19

Lista provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo de profesor de guitarra da escola municipal de música do Concello de Ames.


Persoal

14/02/19

Exame cas respostas correctas do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a selección e contratación dun oficial da brigada de obras do Concello de Ames.


Persoal

14/02/19

Resultado do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a selección e contratación laboral fixa dun oficial da brigada de obras do Concello de Ames.


Secretaría Xeral

13/02/19

Aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria 1/19 na modalidade de crédito extraordinario financiado con novos ingresos procedentes dunha operación de préstamo.


Secretaría Xeral

13/02/19

Aprobación definitiva modificación Regulamento rede municipal Comedores Escolares, Bos Días Cole e Tardes Divertidas do Concello de Ames.


Secretaría Xeral

13/02/19

Aprobación inicial do Regulamento do programa Xantar na Casa do Concello de Ames.