Sede electrónica Concello de Ames

21:09:23 Mércores 8 de abril 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Persoal

15/01/20

Lista definitiva de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a selección e nomeamento de dous técnicos medios de inserción laboral e datas para baremación de méritos e do exercicio da fase de oposición.


Secretaría Xeral

13/01/20

Aprobación definitiva modificación da Ordenanza fiscal núm. 21 reguladora do imposto sobre bens inmobles do Concello de Ames.


Secretaría Xeral

13/01/20

Aprobación inicial do Plan Económico 2019-2020.


Secretaría Xeral

13/01/20

Aprobación inicial terceira modificación do regulamento orgánico municipal (ROM) do Concello de Ames.


Secretaría Xeral

13/01/20

Aprobación provisional da ordenanza fiscal xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público do Concello de Ames.


Secretaría Xeral

13/01/20

Aprobación do prezo público para o curso de monitor/a de actividades de tempo libre.


Secretaría Xeral

2/01/20

Decreto de aprobación das prazas dos servizos complementarios de educación (comedor escolar, bos días cole e tardes divertidas) do curso 2019/2020.


Persoal

26/12/19

lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionarios interinos por programa de dous técnicos medios de inserción laboral.


Secretaría Xeral

4/12/19

Nomeamentos persoal eventual do Concello de Ames. Corporación 2019-2023.


Persoal

4/12/19

Convocatoria do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionarios interinos por programa de dous técnicos medios de inserción laboral, pertencentes á escala de administración especial, subgrupo A2, do Concello de Ames.