Sede electrónica Concello de Ames

21:25:10 Mércores 8 de abril 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Secretaría Xeral

18/11/19

Modificación da hora de celebración das Xuntas de Goberno Local ordinarias a partir de 15 de novembro de 2019.


Secretaría Xeral

15/11/19

Preaviso de celebración de eleccións sindicais.


Secretaría Xeral

11/11/19

Aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal 24 reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras do Concello de Ames.


Secretaría Xeral

11/11/19

Aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal nº 21 reguladora do imposto sobre bens inmobles do Concello de Ames.


Secretaría Xeral

22/10/19

Inicio de expediente de investigación patrimonial respecto dun camiño peonil en Castrigo, Ames.


Secretaría Xeral

21/10/19

Convocatoria de axudas destinadas ao apoyo económico ás familias numerosas do Concello de Ames, exercicio 2019.


Secretaría Xeral

16/10/19

Inicio de expediente de investigación patrimonial respecto dun camiño en Lapido, Ames.


Persoal

4/10/19

Resolución da Alcaldía pola que se anula a bolsa de traballo de administrativos creada por Decreto 38/2019 a consecuencia da estimación dun recurso de alzada e se crea unha nova bolsa de traballo de administrativos.


Persoal

3/10/19

Resultado da xuntanza do Tribunal encargado do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo de administrativos. En dita xuntanza procedeuse a valoración do expediente dunha das candidatas a quen se lle estimou un recurso de alzada e se resolveu a retroación das accións á fase de concurso, tendo que o Tribunal volver a valorar a súa solicitude.


Persoal

30/09/19

Resultados do 2o. Exercicio e Proposta final do Tribunal do proceso selectivo para selección e nomeamento como funcionario/a interino/a ata cobertura de vacante, dun/dunha Técnico de Educación, pertencente a escala de administración xeral, subescala técnica, clase superior, subgrupo A1 (BOP No. 92 de 16 de maio de 2019).