TABLÓN EDICTAL

ANUNCIO DAS BASES DO PROCESO SELECTIVO TECNICO CONTRATACION AMES PROGRESA

Identificador 15DF2B70F919714C
Descripcion ANUNCIO DAS BASES DO PROCESO SELECTIVO TECNICO CONTRATACION AMES PROGRESA
Contenido BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN E NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A POR PROGRAMA DUN/HA TÉCNICO/A DE CONTRATACIÓN PERTENCENTE A ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, SUBGRUPO A2. PROGRAMA: CONTRATACIÓN VINCULADA AO PROGRAMA AMES PROGRESA.
Fecha inicio 16/09/2021 00:00
Fecha fin 16/09/2028 23:59
Valido hasta: 16/9/2028
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames