TABLÓN EDICTAL

PROCESO SELECTIVO XEFATURAS 2020

Identificador 2B044BE039536A42
Descripcion PROCESO SELECTIVO XEFATURAS 2020
Contenido Valoracións dos méritos dos candidatos do proceso selectivo para a cobertura de catro postos singularizados reservados a funcionarios polo procedemento de concurso de méritos e proposta de adxudicación.
Fecha inicio 23/09/2020 00:00
Fecha fin 01/01/2030 23:59
Valido hasta: 1/1/2030
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames