TABLÓN EDICTAL

PROCESO SELECTIVO TECNICO CONTRATACIÓN EDUSI.

Identificador 33AA804BDCC2D142
Descripcion PROCESO SELECTIVO TECNICO CONTRATACIÓN EDUSI.
Contenido Publicación do modelo de Instancia para o proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionario/a interino/a por programa dun/dunha técnico/a de contratación pertencente a escala de administración xeral, subescala técnica, clase superior, subgrupo A2.
Fecha inicio 06/01/2021 00:00
Fecha fin 31/12/2021 23:59
Valido hasta: 31/12/2021
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames