TABLÓN EDICTAL

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL MODIF REG EI O BOSQUE

Identificador 4D66E7C9A480A54F
Descripcion ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL MODIF REG EI O BOSQUE
Contenido
Fecha inicio 04/11/2020 00:00
Fecha fin 04/11/2030 23:59
Valido hasta: 4/11/2030
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames