TABLÓN EDICTAL

DERROGACIÓN ORDENANZA FISCAL NUMERO 3.B.2 REGULADORA DA TAXA POR INSTALACIÓNS DE POSTOS

Identificador 5026DB9E873BD44D
Descripcion DERROGACIÓN ORDENANZA FISCAL NUMERO 3.B.2 REGULADORA DA TAXA POR INSTALACIÓNS DE POSTOS
Contenido DERRROGACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR INSTALACIÓNS DE POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIÓNS OU RECREO, SITUADOS EN TERREO DE USO PÚBLICO MUNICIPAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS NA RÚA E AMBULANTES.
Fecha inicio 02/11/2020 00:00
Fecha fin 01/12/2023 23:59
Valido hasta: 1/12/2023
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames