TABLÓN EDICTAL

PROCESO SELECTIVO - CAPATAZ BRIGADA REPOBOACIÓN

Identificador 65B5697F88147249
Descripcion PROCESO SELECTIVO - CAPATAZ BRIGADA REPOBOACIÓN
Contenido Resultado do primeiro exercicio da proba de oposición (cuestionario tipo test) do proceso selectivo para selección e contratación dun/ha (1) responsable de brigada para a formación dunha brigada de xestión e repoboación forestal do concello de Ames.
Fecha inicio 21/05/2021 00:00
Fecha fin 29/12/2030 23:59
Valido hasta: 29/12/2030
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames