TABLÓN EDICTAL

PROCESO SELECTIVO XEFATURAS 2020

Identificador 6FF420C557964544
Descripcion PROCESO SELECTIVO XEFATURAS 2020
Contenido Lista definitiva de admitidos no proceso selectivo para a cobertura de catro postos singularizados reservados a funcionarios do Concello de Ames, composición da Comisión de Valoración e convocatoria para a sesión constitutiva.
Fecha inicio 19/09/2020 00:00
Fecha fin 01/01/2030 23:59
Valido hasta: 1/1/2030
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames