TABLÓN EDICTAL

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IBI 2022

Identificador 7667D306638BF042
Descripcion ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IBI 2022
Contenido
Fecha inicio 24/09/2021 00:00
Fecha fin 24/09/2025 23:59
Valido hasta: 24/9/2025
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames