TABLÓN EDICTAL

DETERMINACION DA FORMA DE XESTION DO CICLO INTEGRAL DA AUGA

Identificador 796548E8FFDF5046
Descripcion DETERMINACION DA FORMA DE XESTION DO CICLO INTEGRAL DA AUGA
Contenido Apertura de Trámite de Información pública da Memoria do Ciclo integral da auga (CIA)
Fecha inicio 09/09/2021 00:00
Fecha fin 09/10/2021 23:59
Valido hasta: 9/10/2021
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Certificado exposicion

Sede Electrónica
Concello de Ames