TABLÓN EDICTAL

PROCESO SELECTIVO BOLSA ARQUITECTOS TÉCNICOS

Identificador 93E2785AC9224D48
Descripcion PROCESO SELECTIVO BOLSA ARQUITECTOS TÉCNICOS
Contenido Resolución das alegacións presentadas ao resultado da fase de concurso do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de arquitectos técnicos do Concello de Ames
Fecha inicio 11/02/2021 00:00
Fecha fin 30/01/2030 23:59
Valido hasta: 30/1/2030
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames