TABLÓN EDICTAL

PROCESO SELECTIVO BOLSA ARQUITECTOS TÉCNICOS

Identificador A4D346ED7738A645
Descripcion PROCESO SELECTIVO BOLSA ARQUITECTOS TÉCNICOS
Contenido Convocatoria do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de arquitectos técnicos do Concello de Ames
Fecha inicio 02/03/2021 00:00
Fecha fin 29/12/2030 23:59
Valido hasta: 29/12/2030
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames