TABLÓN EDICTAL

PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR

Identificador B8F4856160249443
Descripcion PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR
Contenido Modificación do tribunal encargado de xulgar o proceso selectivo para a selección e nomeamento dun/ha axudante de servizos varios-auxiliar notificador do concello de Ames
Fecha inicio 02/02/2021 00:00
Fecha fin 29/12/2030 23:59
Valido hasta: 29/12/2030
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames