TABLÓN EDICTAL

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IBI 2022

Identificador B915E16CD8F8244C
Descripcion ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IBI 2022
Contenido
Fecha inicio 02/08/2021 00:00
Fecha fin 17/09/2021 23:59
Valido hasta: 17/9/2026
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Certificado exposicion

Sede Electrónica
Concello de Ames