TABLÓN EDICTAL

PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR

Identificador BBFB909F2D7BAA4B
Descripcion PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR
Contenido RESOLUCIÓN DAS ALEGACIÓNS PRESENTADAS Á FASE DE CONCURSO DO PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN E NOMEAMENTO DUN AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS AUXILIAR NOTIFICADOR DO CONCELLO DE AMES, E CONVOCATORIA DA PROBA DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA.
Fecha inicio 12/03/2021 00:00
Fecha fin 29/12/2030 23:59
Valido hasta: 29/12/2030
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames