TABLÓN EDICTAL

PADRÓN SAF AGOSTO 2021

Identificador C51B43D809BF934C
Descripcion PADRÓN SAF AGOSTO 2021
Contenido Padróns fiscais da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar, libre concorrencia e dependencia, período agosto 2021.
Fecha inicio 15/09/2021 00:00
Fecha fin 15/11/2021 23:59
Valido hasta: 15/11/2021
Tipo publicación EdictosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames