TABLÓN EDICTAL

PROCESO SELECTIVO- OBRADOIRO FORESTAMES BRIÓN

Identificador C584B05635467E4A
Descripcion PROCESO SELECTIVO- OBRADOIRO FORESTAMES BRIÓN
Contenido ANUNCIO CO RESULTADO DAS ENTREVISTAS E CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DO CUESTIONARIO
Fecha inicio 08/12/2020 00:00
Fecha fin 07/12/2030 23:59
Valido hasta: 7/12/2030
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames