TABLÓN EDICTAL

PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR

Identificador CCB70E6F24F4B24C
Descripcion PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR
Contenido RESULTADO DA FASE DE CONCURSO DO PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN E NOMEAMENTO DUN AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR/A DO CONCELLO DE AMES.
Fecha inicio 27/02/2021 00:00
Fecha fin 29/12/2030 23:59
Valido hasta: 29/12/2030
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames