TABLÓN EDICTAL

APROBACION LISTAS COBRATORIAS DO PREZO PUBLICO POLA PRESTACION DO SERVIZO DAS EIM O BOSQUE E A MADALENA. MES SETEMBRO

Identificador D4FB017B42E24D47
Descripcion APROBACION LISTAS COBRATORIAS DO PREZO PUBLICO POLA PRESTACION DO SERVIZO DAS EIM O BOSQUE E A MADALENA. MES SETEMBRO
Contenido Listas cobratorias do prezo público pola prestación do servizo das escolas infantís O Bosque e A Madalena, correspondente ao mes de setembro 2021.
Fecha inicio 13/09/2021 00:00
Fecha fin 15/11/2021 23:59
Valido hasta: 15/11/2021
Tipo publicación EdictosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames