TABLÓN EDICTAL

PROCESO SELECTIVO - CAPATAZ BRIGADA REPOBOACIÓN

Identificador DB2371105C2D0541
Descripcion PROCESO SELECTIVO - CAPATAZ BRIGADA REPOBOACIÓN
Contenido Convocatoria do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a selección e contratación dun/ha (1) responsable de brigada para a formación dunha brigada de xestión e repoboación forestal do concello de Ames
Fecha inicio 07/05/2021 00:00
Fecha fin 29/12/2030 23:59
Valido hasta: 29/12/2030
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames