TABLÓN EDICTAL

PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACIÓN. LABORAL FIXO. RESPONSABLE AULA DA NATUREZA

Identificador EA53CD1D6A1A4A4A
Descripcion PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACIÓN. LABORAL FIXO. RESPONSABLE AULA DA NATUREZA
Contenido Bases do proceso selectivo para a selección e nomeamento como persoal laboral fixo, dun/ha responsable da aula da natureza do Concello de Ames
Fecha inicio 24/10/2020 00:00
Fecha fin 23/10/2030 23:59
Valido hasta: 23/10/2030
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames