TABLÓN EDICTAL

BAREMO PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACIÓN. LABORAL FIXO. RESPONSABLE AULA DA NATUREZA

Identificador EE05272083F47641
Descripcion BAREMO PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACIÓN. LABORAL FIXO. RESPONSABLE AULA DA NATUREZA
Contenido
Fecha inicio 03/05/2021 00:00
Fecha fin 03/05/2029 23:59
Valido hasta: 3/5/2029
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames