TABLÓN EDICTAL

PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR

Identificador F6729B5A598F9C47
Descripcion PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR
Contenido Resultado da proba de coñecemento da lingua galega e convocatoria para a proba tipo test da fase de oposición do proceso selectivo para a selección e nomeamento dun axudante de servizos varios-auxiliar notificador do con concello de ames.
Fecha inicio 19/03/2021 00:00
Fecha fin 29/12/2030 23:59
Valido hasta: 29/12/2030
Tipo publicación AnunciosDocumento

Certificado publicación

Sede Electrónica
Concello de Ames