Selos utilizados


O Concello de Ames autentica a súa actuación administrativa automatizada a través de selos electrónicos vinculados aos seus órganos administrativos. A continuación relaciónase a lista actualizada destes sistemas de firma electrónica baseados en certificados de dispositivo seguro.

Selo electrónico utilizado


Órgano titular do selo: Concello de Ames

Responsable: Alcalde-Presidente do Concello de Ames

Características técnicas xerais do sistema de firma e certificado aplicable: Carimbo electrónico emitido por AC Camerfirma for legal persons