Busca el trámite que necesitas

 

Promoción Económica

En prazo
COWORKING A PROA
COWORKING A PROA
En prazo
COWORKING A PROA – SOLICITUDE PUNTUAL DA SALA MARUXÍA
Solicitude da sala “Maruxía” para usuarios externos ó coworking.

Tesouraría

En prazo
Solicitude de aprazamento ou fraccionamiento de débedas
Solicitude de aprazamento ou fraccionamiento de débedas

Urbanismo

En prazo
Certificado Urbanístico
Certificado Urbanístico
En prazo
Comunicación previa de cambio de titularidade
Comunicación previa de cambio de titularidade
En prazo
Comunicación previa de cambio na actividade
Comunicación previa de cambio na actividade
En prazo
Comunicación previa de inicio ou modificación de actividade
Comunicación previa de inicio ou modificación de actividade
En prazo
Comunicación previa de obra
Comunicación previa de obra
En prazo
Comunicación previa de obra de adecuación de local para actividade
Comunicación previa de obra de adecuación de local para actividade
En prazo
Comunicación previa de primeira ocupación de edificacións
Comunicación previa de primeira ocupación de edificacións
En prazo
Comunicación previa para a colocación de rótulos e carteis
Comunicación previa para a colocación de rótulos e carteis
En prazo
Información urbanística
Información urbanística
En prazo
Licenza de vaos
Licenza de vaos
En prazo
Prórroga de licenza de obras
Prórroga de licenza de obras
En prazo
Solicitude de autorización para a ocupación (temporal) da vía pública (por obras)
Solicitude de autorización para a ocupación (temporal) da vía pública (por obras)
En prazo
Solicitude de autorización para a ocupación (temporal) da vía pública (postos/barracas)
Solicitude de autorización para a ocupación (temporal) da vía pública (postos/barracas)
En prazo
Solicitude de autorización para a ocupación temporal da vía pública (atraccións recreativas)
Solicitude de autorización para a ocupación temporal da vía pública (atraccións recreativas)
En prazo
Solicitude de licenza de obras maiores
Solicitude de licenza de obras maiores
En prazo
Solicitude de licenza de segregación e parcelación
Solicitude de licenza de segregación e parcelación
En prazo
Solicitude MODIFICACIÓN Licenza Ocupación de Terrazas
Solicitude MODIFICACIÓN Licenza Ocupación de Terrazas
En prazo
Solicitude NOVA Licenza Ocupación de Terrazas
Solicitude NOVA Licenza Ocupación de Terrazas
En prazo
Solicitude RENUNCIA Licenza Ocupación de Terrazas
Solicitude RENUNCIA Licenza Ocupación de Terrazas

Xeral

En prazo
Instancia Xeral
Instancia Xeral
En prazo
Instancia Xeral (non necesita sinatura electrónica)
Instancia Xeral que permite aos interesados presentar todo tipo de instancias que non teñan habilitado un formulario específico.
Copyrights © 2024 Concello de Ames

Made with by add4u