Accesibilidade


O obxectivo da Sede electrónica (https://sede.concellodeames.gal/eAdmin/Sede.do) do Concello de Ames é ofrecer trámites accesibles para o cidadán, de modo que, con independencia de si é ou non discapacitado, da súa idade ou de si accede á Web desde tecnoloxías pouco convencionais, poidan navegar polas páxinas sen atopar dificultades de acceso.

Introdución

O Concello de Ames comprometeuse a facer accesible o seu sitio web, de conformidade co Real Decreto 1112/2018 do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://sede.concellodeames.gal/eAdmin/Sede.do

Situación de cumprimento

Esta Sede web é parcialmente conforme co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, debido á falta de conformidade do aspecto que se indica a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

1. Carga desproporcionada: non aplica.

2. O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable: poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 5 de abril de 2022.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo polo propio Concello de Ames e mediante as ferramentas que facilita o Observatorio de Accesibilidade (https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/).

Última revisión da declaración: 5 de abril de 2022.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018 a través do Caixa de correos do cidadán do Concello de Ames, por exemplo:

  • informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web

  • transmitir outras dificultades de acceso ao contido

  • formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web

  As comunicacións serán tratadas polo Servizo de Nuevo Tecnoloxías.

  Procedemento de aplicación

  Existe un procedemento de reclamación, de acordo ao recolleito no artigo 13 do RD 1112/2018, que atopará na Sede electrónica do Concello de Ames, na dirección Caixa de correos do cidadán

  Contido opcional

  A política de accesibilidade aplicada polo Concello de Ames está acorde coas esixencias do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

  Así mesmo, esta Sede incorpora os requisitos do Regulamento do 2 de decembro de 2016, publicado no Boletín oficial da Unión Europea a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público.

  Esta Sede foi certificado na última versión dos navegadores Microsoft Internet Explorer e Edge, Mozilla Firefox 45, Google Chrome e Safari. A utilización de navegadores diferentes ou de versións anteriores aos citados é posible, aínda que, non garante unha total e adecuada visualización ou dispoñibilidade de documentos ou doutras funcionalidades. Poden descargarse actualizacións ou navegadores nas páxinas Web dos provedores deste tipo de programas.

  O conxunto da Sede deste sitio foi auditada para garantir o cumprimento do previsto na versión 2.1 do WCAG, prioridade 1 e 2. O Concello de Ames desexa que a accesibilidade se manteña de maneira permanente, e que non se perda coas distintas modificacións que se realizan ao longo do tempo. Co fin de levar a cabo un seguimento do cumprimento da normativa de accesibilidade, cada 3 meses realízase unha comprobación da accesibilidade de nivel AA mediante as ferramentas que facilita o Observatorio de Accesibilidade (https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/).

  A unidade responsable da accesibilidade web Concello de Ames é o Servizo de Nuevo Tecnoloxías.