Data e hora oficial


A data e hora oficial da Sede electrónica é un dos requirimentos básicos para o "rexistro electrónico de documentos, escritos e comunicacións" xa que rexerán o cómputo de prazos imputables tanto aos cidadáns como ás Administracións públicas.

A data e hora oficial do rexistro electrónico da Sede electrónica desta organización está sincronizada cos servidores do ROA (Real Instituto e Observatorio da Armada).