Busca el anuncio ...

Este Taboleiro de edictos e anuncios DIXITAL substitúe ou complementa ao Taboleiro ata o de agora situado na Casa do concello e nel pode consultar todos os documentos que, por disposición legal ou regulamentaria, han de ser publicados no Taboleiro de anuncios e edictos do Concello, ben sexan do propio Concello ou remitidos por outros organismos públicos

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO ORIGINAL

Anuncios 369/369

ANUNCIO BOP LISTAXE PROVISIONAL E INICIO SUSPENSION PROCESO. TÉCNICO/A DE SECRETARÍA (ART. 2) Período: 22/07/2024 - 31/12/2024
FOLLA DE RESPOSTAS EXERCICIO TIPO TEST OFICIAL (OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS) (C-OPO, ESTABILIZACIÓN) Período: 18/07/2024 - 18/11/2024
FOLLA DE RESPOSTAS EXERCICIO TIPO TEST CONSERXE (CENTROS DE ENSINO) (C-OPO, ESTABILIZACIÓN) Período: 16/07/2024 - 16/11/2024
ANUNCIO ACTA 3 TRIBUNAL OFICIAL (OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS): RRESOLUCIÓN ALEGACIÓNS E DATA EXAME (C-OPO, ESTABILIZACIÓN) Período: 09/07/2024 - 09/11/2024
PRÓRROGA COMISIÓN DE SERVIZOS PSX Período: 08/07/2024 - 01/09/2024
MODIFICACIÓN ORDENANZA PROTECCIÓN CAMIÑOS E VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS Período: 08/07/2024 - 20/08/2024
ANUNCIO ACTA 3 TRIBUNAL CONSERXE (CENTRO DE ENSINO): DATA EXAME (C-OPO, ESTABILIZACIÓN) Período: 05/07/2024 - 05/11/2024
20240628-ANR 2022-2023 Período: 01/07/2024 - 31/12/2040
ANUNCIO ACTA 5 TRIBUNAL TÉCNICO/A CICLO INTEGRAL DA AUGA: PUNTUACIÓNS TEST (C-OPO, ESTABILIZACIÓN) Período: 01/07/2024 - 01/11/2024
ANUNCIO ACTA 10 TRIBUNAL TRABALLADOR/A SOCIAL: PUNTUACIÓNS TEST (C-OPO, ESTABILIZACIÓN) Período: 28/06/2024 - 28/11/2024
FOLLA DE RESPOSTAS E EXAMES EXERCICIO TIPO TEST TRABALLADOR/A SOCIAL (C-OPO, ESTABILIZACIÓN) Período: 25/06/2024 - 25/10/2024
ANUNCIO ACTA 2 TRIBUNAL OFICIAL (OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS): RESOLUCIÓN GALEGO E PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS (C-OPO, ESTABILIZACIÓN) Período: 21/06/2024 - 21/11/2024
ANUNCIO TRIBUNAL ACTA 4 TRABALLADOR/A SOCIAL: ALEGACIÓNS E DATA DE EXAME (C-OPO, ESTABILIZACIÓN) Período: 19/06/2024 - 19/11/2024
ANUNCIO ACTA 2 TRIBUNAL CONSERXE (CENTROS DE ENSINO): RESOLUCIÓN GALEGO E PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS (C-OPO, ESTABILIZACIÓN) Período: 17/06/2024 - 17/11/2024
FOLLA DE RESPOSTAS EXERCICIO TIPO TEST TÉCNICO/A CICLO INTEGRAL DA AUGA (ESTABILIZACIÓN) Período: 12/06/2024 - 12/10/2024
Anuncio decreto contratación Peón APROL 2024 Período: 04/06/2024 - 31/08/2024
ANUNCIO DECRETO CONTRACIÓN CAPATAZ APROL 24 Período: 04/06/2024 - 31/08/2024
PUBLICACION BOP NOMEAMENTO ASESORA EXAME GALEGO. OFICIAL OBRAS E SERVIZOS Período: 04/06/2024 - 31/08/2024
NOMEAMENTO ASESORA COLABORADORA PROBA GALEGO.CONSERXE (CENTRO DE ENSINO) (ART.2) Período: 03/06/2024 - 31/08/2024
REVOGACIÓN RESOLVO TERCEIRO DECRETO 933/2024 RELATIVO AS PRAZAS DE PREINSCRICIÓN CURSO 2024/2025 Período: 03/06/2024 - 31/12/2024
ELECCIÓN XERENTE Período: 31/05/2024 - 01/10/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL OFICIAL (OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS) (C-OPO, ESTABILIZACIÓN): DATA PROBA DE GALEGO. Período: 31/05/2024 - 31/10/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL CONSERXE (CENTRO DE ENSINO) (C-OPO, ESTABILIZACIÓN): DATA PROBA DE GALEGO Período: 30/05/2024 - 30/10/2024
ANUNCIO TRIBUNAL ACTA 2 TÉCNICO DO CICLO INTEGRAL DA AUGA: DATA EXAME FASE OPOSICIÓN (PROCESO CONC.-OPOSICIÓN, ESTABILIZACIÓN) Período: 28/05/2024 - 28/10/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL TRABALLADOR/A SOCIAL (C-OPO, ESTABILIZACIÓN) - BAREMO PROVISIONAL E ALEGACIÓNS Período: 23/05/2024 - 23/09/2024
LISTA DEFINITIVA E DATA CONSTITUCIÓN TRIBUNAL OFICIAL (OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS, CONCURSO-OPOSICIÓN, ESTABILIZACIÓN) Período: 20/05/2024 - 20/10/2024
ANUNCIO BOP BASES PEÓN FORESTAL APROL RURAL Período: 20/05/2024 - 20/10/2024
BASES BOP CAPATAZ FORESTAL APROL RURAL Período: 20/05/2024 - 20/10/2024
ANUNCIO DOG NOMEAMENTO AXUDANTE-PREPARADOR DEPORTIVO (D.A.6ª, ESTABILIZACIÓN) Período: 16/05/2024 - 16/09/2024
ANUNCIO BOP LISTA DEFINITIVA E CONSTITUCIÓN TRIBUNAL CONSERXE (CENTROS DE ENSINO) (CONCURSO-OPOSICIÓN, ESTABILIZACIÓN) Período: 16/05/2024 - 16/09/2024
Anuncio contratación e bolsa de agarda PROCESO SELECTIVO PEL 3 PEÓNS MEDIOAMBIENTE 2024 Período: 07/05/2024 - 31/07/2024
LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS EXCLUIDOS E CONSTITUCIÓN TRIBUNAL TRABALLADOR/A SOCIAL (CONCURSO-OPOSICIÓN, ESTABILIZACIÓN) Período: 07/05/2024 - 31/08/2024
PADRÓN_CIA_1T_2024 Período: 03/05/2024 - 05/08/2024
ANUNCIO BOP DESESTIMENTO PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A OEP 2023 Período: 02/05/2024 - 31/08/2024
RESOLUCIÓN PROCESO SELECTIVO PEL 3 PEÓNS MEDIOAMBIENTE 2024 Período: 02/05/2024 - 31/08/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL TÉCNICO/A CICLO INTEGRAL DA AUGA - BAREMACIÓNS PROVISIONAIS (ESTABILIZACIÓN, C-OPO.) Período: 29/04/2024 - 29/08/2024
LISTA DEFINITIVA ADMITDOS EXCLUIDOS TÉCNICO/A CICLO INTEGRAL DA AUGA E CONSTITUCIÓN TRIBUNAL (ESTABILIZACIÓN, C-OPOS.) Período: 23/04/2024 - 23/08/2024
ANUNCIO DOG CORRECCIÓN ERROS DECLARACIÓN PERSOAL LABORAL FIXO ANIMADORA SOCIOCULTURAL (ESTABILIZACIÓN) Período: 23/04/2024 - 23/08/2024
LISTA DE AGARDA DE CONSERXES PARA SUBSTITUCIÓNS QUE DERIVEN DE VACANTE Período: 23/04/2024 - 23/04/2025
LISTA DE CONSERXES PARA SUBSTITUCIÓNS QUE NON DERIVEN DE VACANTE Período: 23/04/2024 - 23/04/2025
ANUNCIO BOP DECLARACIÓN PERSOAL LABORAL FIXO AXUDANTE-PREPARADOR DEPORTIVO (ESTABILIZACIÓN) Período: 02/04/2024 - 02/08/2024
BASES PROCESO SELECTIVO PEL 3 PEÓNS MEDIOAMBIENTE 2024 Período: 29/02/2024 - 29/12/2024
lista de agarda de xornalistas para susbstitiucións que non deriven dunha vacante Período: 28/02/2024 - 28/02/2025
Lista provisional admitidos excluidos praza oficial (obras e servizos básicos) (estabilización, concurso-oposición) Período: 26/02/2024 - 26/12/2024
Lista provisional admitidos excluidos Técnico/a do ciclo integral da auga (estabilización, concurso-oposición) Período: 26/02/2024 - 26/12/2024
Lista provisional admitidos excluidos praza traballador-a social (estabilización, concurso-oposición) Período: 26/02/2024 - 26/12/2024
Lista provisional admitidos excluidos praza conserxe (centros de ensino) (estabilización, concurso-oposición) Período: 26/02/2024 - 26/12/2024
ANUNCIO NOMEAMENTO PROCESO SELECTIVO ARQUITECTO TECNICO OEP 2022 Período: 26/02/2024 - 01/12/2024
ANUNCIO BOP RELACIÓN APROBADO AXUDANTE-PREPARADOR DEPORTIVO (ESTABILIZACIÓN) Período: 12/02/2024 - 12/08/2024
lista de agarda de auxiliares administrativos paa sustitucións que deriven de vacante Período: 12/02/2024 - 01/12/2024
ANUNCIO NOVA PROPOSTA DE NOMEAMENTO E APERTURA DE PRAZO DO PROCESO DE AXUDANTE-PREPARADOR DEPORTIVO (ESTABILIZACIÓN) Período: 08/02/2024 - 08/08/2024
ANUNCIO BOP DECLARACIÓN LABORAL FIXO OFICIAL (OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS)DA6ª (ESTABILIZACIÓN) Período: 05/02/2024 - 05/08/2024
ANUNCIO BOP DECLARACIÓN LABORAL FIXO OFICIAL (OBRAS E SERVIZOS) RESERVA DISC. DA6ª (ESTABILIZACIÓN) Período: 05/02/2024 - 05/08/2024
ANUNCIO DECLARACIÓN LABORAL FIXO PERSOAL DE COCIÑA (ESCOLAS INFANTÍS) (ESTABILIZACIÓN) Período: 05/02/2024 - 05/08/2024
ANUNCIO BOP DECLARACIÓN LABORAL FIXO PSX (ESCOLAS INFANTÍS) (ESTABILIZACIÓN) Período: 05/02/2024 - 05/08/2024
ANUNCIO DECLARACIÓN LABORAL FIXO PEÓN ALUMEADO PÚBLICO (ESTABILIZACIÓN) Período: 05/02/2024 - 05/08/2024
ANUNCIO DECLARACIÓN LABORAL FIXO PEÓN (OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS) (ESTABILIZACIÓN) Período: 05/02/2024 - 05/08/2024
ANUNCIO DECLARACIÓN LABORAL FIXO 2 PRAZAS PEÓN LIMPEZA VIARIA (ESTABILIZACIÓN) Período: 05/02/2024 - 05/08/2024
ANUNCIO DECLARACIÓN LABORAL FIXO PEÓN LIMPEZA VIARIA (RESERVA DISC.) (ESTABILIZACIÓN) Período: 05/02/2024 - 05/08/2024
ANUNCIO BOP DECLARACIÓN LABORAL FIXO 2 PRAZAS PEÓN GARDA AMBIENTAL (ESTABILIZACIÓN) Período: 05/02/2024 - 05/08/2024
ANUNCIO DECLARACIÓN LABORAL FIXO 1 PRAZA PSX (SERVIZO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS) (ESTABILIZACIÓN) Período: 05/02/2024 - 05/08/2024
ANUNCIO NOMEAMENTO 1 PRAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTABILIZACIÓN) Período: 05/02/2024 - 05/08/2024
ANUNCIO DECLARACIÓN LABORAL FIXO 2 PRAZAS CONSERXE (DEPORTES) (ESTABILIZACIÓN) Período: 05/02/2024 - 05/08/2024
ANUNCIO BOP OFERTA EMPLEO COMPLEMENTARIA CONCELLO AMES Período: 04/01/2024 - 29/11/2024
ANUNCIO BOP.IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INFORMACION INTERNA. CONCELLO DE AMES Período: 04/01/2024 - 26/07/2024
MODIFICACION EXCEPCIONAL TARIFAS TAXIS 2023 Período: 27/12/2023 - 31/12/2024
MODIFICACION PUNTUAL ORDENANZA FISCAL SAF Período: 27/12/2023 - 31/12/2024
MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PUBLICO POLA UTILIZACION COMPLEXO PISCINA CUBERTA Período: 27/12/2023 - 31/12/2024
ANUNCIO DOG NOMEAMENTOS VARIOS PROCESOS (ASESORÍAS XURÍDICAS, PLANEAMENTO)(ESTABILIZACIÓN) Período: 05/12/2023 - 05/12/2024
ANUNCIO BOP NOMEAMENTOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E NOVO CHAMAMENTO (ESTABILIZACIÓN) Período: 30/11/2023 - 30/11/2024
ANUNCIO BOP NOMEAMENTO 1 PRAZA RESPONSABLE BRIGADA OBRAS E SERVIZOS (ESTABILIZACIÓN) Período: 30/11/2023 - 30/11/2024
ANUNCIO BOP NOMEAMENTO 1 PRAZA AUXILIAR DE ARQUIVO (ESTABILIZACIÓN) Período: 30/11/2023 - 30/11/2024
APROBACION REGULAMENTO POLITICA SEGURIDADE DA INFORMACION CONCELLO DE AMES Período: 27/11/2023 - 31/12/2024
LISTA DE AGARDA MESTRAS ACTUALIZADA Período: 21/11/2023 - 01/01/2025
ANUNCIO BOP NOMEAMENTO 1 PRAZA INFORMÁTICO (ESTABILIZACIÓN) Período: 13/11/2023 - 13/11/2024
ANUNCIO BOP NOMEAMENTO 1 PRAZA TÉCNICA EN MOCIDADE E INFORMACIÓN XUVENIL (ESTABILIZACIÓN) Período: 13/11/2023 - 13/11/2024
ANUNCIO BOP NOMEAMENTO 1 PRAZA RESPONSABLE GARDA AMBIENTAL (ESTABILIZACIÓN) Período: 13/11/2023 - 13/11/2024
ANUNCIO BOP NOMEAMENTOS 2 PRAZAS TÉCNICO/A MEDIO INSERCIÓN LABORAL (ESTABILIZACIÓN) Período: 13/11/2023 - 13/11/2024
ANUNCIO BOP NOMEAMENTO 1 PRAZA TÉCNICO INFORMÁTICO (ESTABILIZACIÓN) Período: 13/11/2023 - 13/11/2024
ANUNCIO BOP NOMEAMENTO 2 PRAZAS ASESORÍA XURÍDICA DE URBANISMO (ESTABILIZACIÓN) Período: 03/11/2023 - 01/11/2024
ANUNCIO BOP NOMEAMENTO 1 PRAZA ASESORÍA XURÍDICA DO SERVIZO DA MULLER (ESTABILIZACIÓN) Período: 03/11/2023 - 03/11/2024
ANUNCIO BOP NOMEAMENTO 1 PRAZA ASESORÍA XURÍDICA DE SERVIZOS SOCIAIS (MEDIA XORNADA) (ESTABILIZACIÓN) Período: 03/11/2023 - 03/11/2024
ANUNCIO BOP NOMEAMENTO 1 PRAZA XEFA SERVIZO PLANEAMENTO E XESTIÓN (ESTABILIZACIÓN) Período: 03/11/2023 - 03/11/2024
ANUNCIO DOG NOMEAMENTO 1 PERSOA PROCESO PSX (XORNADA COMPLETA) (ESTABILIZACIÓN) Período: 17/10/2023 - 17/10/2024
ANUNCIO ACTA NÚM. 4 TRIBUNAL 19 PRAZAS AUX. ADMINISTRATIVO (ESTABILIZACIÓN) PROPOSTA E RESOLUCIÓN DO SORTEO Período: 27/09/2023 - 27/09/2024
CORRECCIÓN DE ERROS ANUNCIO TRIBUNAL 19 PRAZAS AUX. ADMINISTRATIVO (ESTABILIZACIÓN) Período: 27/09/2023 - 27/09/2024
ANUNCIO BOP RELACIÓN APROBADO PROFESOR GUITARRA (ESTABILIZACIÓN) Período: 21/09/2023 - 21/09/2024
ANUNCIO ACTA 2 TRIBUNAL PROFESOR GUITARRA: PROPOSTA DO TRIBUNAL (ESTABILIZACIÓN) Período: 19/09/2023 - 19/09/2024
ANUNCIO DOG NOMEAMENTOS VARIOS PROCESOS (ESTABILIZACIÓN) Período: 29/08/2023 - 29/08/2024
ANUNCIO DOG NOMEAMENTOS VARIOS PROCESOS (ESTABLIZACIÓN) (PSX, COCIÑA) Período: 29/08/2023 - 29/08/2024
ANUNCIO BOP RELACIÓN DE APROBADOS VARIOS PROCESOS (ESTABILIZACIÓN) Período: 29/08/2023 - 29/08/2024
ANUNCIO BOP RELACIÓN APROBADOS VARIOS PROCESOS (ESTABILIZACIÓN) 2ª PARTE Período: 29/08/2023 - 29/08/2024
ANUNCIO BOP NOMEAMENTO 1 PERSOA PROCESO PSX (XORNADA COMPLETA) (ESTABILIZACIÓN) Período: 29/08/2023 - 29/08/2024
ANUNCIO ACTA 3 PROPOSTA TRIBUNAL RESPONSABLE OFICINA VOLUNTARIADO (ESTABILIZACIÓN) Período: 23/08/2023 - 23/08/2024
ANUNCIO ACTA 3 PROPOSTA TRIBUNAL ANIMADOR/A Á LECTURA (ESTABILIZACIÓN) Período: 23/08/2023 - 23/08/2024
ANUNCIO ACTA 3 PROPOSTA TRIBUNAL AXUDANTE-PREPARADOR/A DEPORTIVO/A (ESTABILIZACIÓN) Período: 23/08/2023 - 23/08/2024
ANUNCIO ACTA 3 PROPOSTA TRIBUNAL CONSERXE (CULTURA) (RESERVA DISCAPACIDAD) (ESTABILIZACIÓN) Período: 23/08/2023 - 23/08/2024
ANUNCIO ACTA 3 PROPOSTA TRIBUNAL OFICIAL (OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS) (RESERVA DISCAPACIDADE) (ESTABILIZACIÓN) Período: 23/08/2023 - 23/08/2024
ANUNCIO ACTA 3 PROPOSTA TRIBUNAL PEÓN (OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS) (ESTABILIZACIÓN) Período: 23/08/2023 - 23/08/2024
ANUNCIO ACTA 3 PROPOSTA TRIBUNAL PEÓN DE LIMPIEZA VIARIA (ESTABILIZACIÓN) Período: 23/08/2023 - 23/08/2024
ANUNCIO ACTA 3 PROPOSTA TRIBUNAL PEÓN DE LIMPEZA VIARIA (RESERVA DISCAPACIDADE) (ESTABILIZACIÓN) Período: 23/08/2023 - 23/08/2024
ANUNCIO ACTA 3 PROPOSTA TRIBUNAL PEÓN GARDA AMBIENTAL (ESTABILIZACIÓN) Período: 23/08/2023 - 23/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL OFICIAL (OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS) (DA6) (ESTABILIZACIÓN) Período: 23/08/2023 - 23/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL XORNALISTA-REDACTOR/A RADIO MUNICIPAL (ESTABILIZACIÓN) Período: 23/08/2023 - 23/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL XORNALISTA REDACTOR/A PÁXINA WEB MUNICIPAL (ESTABILIZACIÓN) Período: 23/08/2023 - 23/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL 2 PRAZAS DE ASESORÍA XURÍDICA DE URBANISMO (ESTABILIZACIÓN) Período: 14/08/2023 - 14/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL ASESORÍA XURÍDICA DO SERVIZO DA MULLER (ESTABILIZACIÓN) Período: 14/08/2023 - 14/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL ASESORÍA XURÍDICA SERVIZOS SOCIAIS (X. TEMPO PARCIAL) (ESTABILIZACIÓN) Período: 14/08/2023 - 14/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL EDUCADOR/A FAMILIAR (DA6) (ESTABILIZACIÓN) Período: 14/08/2023 - 14/08/2024
ANUNCIO ACTA 3 PROPOSTA TRIBUNAL EDUCADOR/A FAMILIAR (DA8) (ESTABILIZACIÓN) Período: 14/08/2023 - 14/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 TRIBUNAL PROPOSTA XEFA SERVIZO PLANEAMENTO E XESTIÓN (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL INFORMÁTICO (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 TRIBUNAL PROPOSTA TÉCNICA EN MOCIDADE E INFORMACIÓN XUVENIL (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL RESPONSABLE DE GARDA AMBIENTAL (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL 2 PRAZAS TÉCNICO/A MEDIO DE INSERCIÓN LABORAL (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL TÉCNICO INFORMÁTICO (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL RESPONSABLE BRIGADA OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL AUXILIAR DE ARQUIVO (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL TÉCNICO ORIENTACIÓN LABORAL (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL AXUDANTE TÉCNICO DE BIBLIOTECAS (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL TÉCNICA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL 2 PRAZAS DE TRABALLADOR SOCIAL (D.A.6ª) (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL TRABALLADORA SOCIAL, RESERVA DISCAPACIDADE (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL 2 PRAZAS ANIMADORAS SOCIOCULTURAIS (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL ANIMADOR DEPORTIVO (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL TÉCNICA EN DIETÉTICA (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL 2 PRAZAS EDUCADORAS INFANTÍS (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL 3 PRAZAS CONSERXE (CULTURA) (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL 2 PRAZAS CONSEXE (DEPORTES) (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL CONSERXE (CENTROS DE ENSINO) (D.A 6ª) (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL 2 PRAZAS CONSERXE (CENTROS DE ENSINO), RES. DISCAPACIDADE (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL PERSOAL DE COCIÑA (ESCOLAS INFANTÍS) (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL PERSOAL SERVIZOS XERAIS (ESCOLAS INFANTÍS) (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 PROPOSTA TRIBUNAL PEÓN ALUMEADO PÚBLICO (ESTABILIZACIÓN) Período: 11/08/2023 - 11/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 TRIBUNAL RESPONSABLE OFICINA VOLUNTARIADO (ESTABILIZACIÓN) Período: 10/08/2023 - 10/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 TRIBUNAL 2 PRAZAS ANIMADOR Á LECTURA (ESTABILIZACIÓN) Período: 10/08/2023 - 10/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 TRIBUNAL AXUDANTE-PREPARADOR DEPORTIVO (ESTABILIZACIÓN) Período: 10/08/2023 - 10/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 TRIBUNAL CONSERXE (CULTURA), RESERVA DISCAPACIDADE (ESTABILIZACIÓN) Período: 10/08/2023 - 10/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 TRIBUNAL OFICIAL (OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS), RES. DISCAPACIDADE (ESTABILIZACIÓN) Período: 10/08/2023 - 10/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 TRIBUNAL 3 PRAZAS PEÓN (OBRAS E SERV. BÁSICOS) (ESTABILIZACIÓN) Período: 10/08/2023 - 10/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 TRIBUNAL 2 PRAZAS PEÓN LIMPEZA VIARIA (ESTABILIZACIÓN) Período: 10/08/2023 - 10/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 TRIBUNAL PEÓN LIMPEZA VIARIA, RESER. DISCAPACIDADE (ESTABILIZACIÓN) Período: 10/08/2023 - 10/08/2024
ANUNCIO ACTA 2 TRIBUNAL 2 PRAZAS PEÓN GARDA AMBIENTAL (ESTABILIZACIÓN) Período: 10/08/2023 - 10/08/2024
NOMEAMENTOS DO PERSOAL EVENTUAL PARA A CORPORACIÓN 2023-2027 Período: 05/08/2023 - 01/06/2027
ANUNCIO DOG DECLARACION LABORAL FIXO PROCESOS REMATADOS ESTABILIZACIÓN (ESCOLA DE MÚSICA) Período: 03/08/2023 - 03/08/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRBUNAL 1 PRAZA RESPONSABLE OFICINA VOLUNTARIADO: PROBA DE GALEGO (ESTABILIZACIÓN) Período: 28/07/2023 - 28/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 2 PRAZAS ANIMADORES Á LECTURA: PROBA DE GALEGO (ESTABILIZACIÓN) Período: 28/07/2023 - 28/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 1 PRAZA AXUDANTE PREPARADOR DEPORTIVO: PROBA DE GALEGO (ESTABILIZACIÓN) Período: 28/07/2023 - 28/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 3 PRAZAS CONSERXE (CULTURA) (ESTABILIZACIÓN) Período: 28/07/2023 - 28/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 1 PRAZA CONSERXE (CULTURA) (RESERVA DISCAPACIDADE): PROBA DE GALEGO (ESTABILIZACIÓN) Período: 28/07/2023 - 28/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 2 PRAZAS CONSERXE DEPORTES (ESTABILIZACIÓN) Período: 28/07/2023 - 28/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 1 PRAZA CONSERXE (CENTROS DE ENSINO) (D.A. 6ª) (ESTABILIZACIÓN) Período: 28/07/2023 - 28/07/2024
ANUNCIO CORRECCIÓN DE ERROS ACTA 1 PRAZA TÉCNICO INFORMÁTICO (ESTABILIZACIÓN) Período: 28/07/2023 - 28/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 2 PRAZAS CONSERXES (CENTROS DE ENSINO) RESERVA DISCAPACIDADE (ESTABILIZACIÓN) Período: 28/07/2023 - 28/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 1 PRAZA OFICIAL (OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS) (D.A.6ª) (ESTABILIZACIÓN) Período: 28/07/2023 - 28/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 1 PRAZA OFICIAL (OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS) (RESERVA DISCAPACIDADE): PROBA DE GALEGO (ESTABILIZACIÓN) Período: 28/07/2023 - 28/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 1 PRAZA PERSOAL DE COCIÑA (ESCOLAS INFANTÍS) (ESTABILIZACIÓN) Período: 28/07/2023 - 28/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 1 PRAZA PERSOAL SERVIZOS XERAIS (ESCOLAS INFANTÍS) (ESTABILIZACIÓN) Período: 28/07/2023 - 28/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 1 PRAZA PEÓN DE ALUMEADO PÚBLICO (ESTABILIZACIÓN) Período: 28/07/2023 - 28/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 3 PRAZAS PEÓN (OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS): PROBA DE GALEGO (ESTABILIZACIÓN) Período: 28/07/2023 - 28/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 2 PRAZAS DE PEÓN DE LIMPEZA VIARIA: PROBA DE GALEGO (ESTABILIZACIÓN) Período: 28/07/2023 - 28/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 1 PRAZA PEÓN LIMPEZA VIARIA (RESERVA DISCAPACIDADE): PROBA DE GALEGO (ESTABILIZACIÓN) Período: 28/07/2023 - 28/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 2 PRAZAS PEÓN GARDA AMBIENTAL: PROBA DE GALEGO (ESTABILIZACIÓN) Período: 28/07/2023 - 28/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 2 PRAZAS TRABALLADOR/A SOCIAL (D.A. 6ª) (ESTABILIZACIÓN) Período: 27/07/2023 - 27/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 1 PRAZA TRABALLADORA SOCIAL (DISCAPACIDADE) (DA6ª) (ESTABILIZACIÓN) Período: 27/07/2023 - 27/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 1 PRAZA EDUCADORA FAMILIAR (D.A.6ª) (ESTABILIZACIÓN) Período: 27/07/2023 - 27/07/2024
ANUNCIO ACTA 2 TRIBUNAL 1 PRAZA EDUCADORA FAMILIAR (D.A.8ª) (ESTABILIZACIÓN) Período: 27/07/2023 - 27/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 2 PRAZAS ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL (ESTABILIZACIÓN) Período: 27/07/2023 - 27/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 1 PRAZA ANIMADOR DEPORTIVO (ESTABILIZACIÓN) Período: 27/07/2023 - 27/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 1 PRAZA TÉCNICO/A EN DIETÉTICA (ESTABILIZACIÓN) Período: 27/07/2023 - 27/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 2 PRAZAS DE EDUCADORAS INFANTÍS (ESTABILIZACIÓN) Período: 27/07/2023 - 27/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 1 PRAZA TÉCNICO ORIENTACIÓN LABORAL (ESTABILIZACIÓN) Período: 26/07/2023 - 26/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 2 PRAZAS XORNALISTA REDACTOR RADIO MUNICIPAL (ESTABILIZACIÓN) Período: 26/07/2023 - 26/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 1 PRAZA XORNALISTA REDACTOR PÁXINA WEB MUNICIPAL (ESTABILIZACIÓN) Período: 26/07/2023 - 26/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 1 PRAZA AXUDANTE TÉCNICO DE BIBLIOTECAS (ESTABILIZACIÓN) Período: 26/07/2023 - 26/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 1 PRAZA AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL (ESTABILIZACIÓN) Período: 26/07/2023 - 26/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 1 PRAZA TÉCNICO/A PROMOCIÓN TURÍSTICA (ESTABILIZACIÓN) Período: 26/07/2023 - 26/07/2024
ANUNCIO BOE PRAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO (OEP 2022): INICIO PRAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. Período: 25/07/2023 - 26/07/2024
ANUNCIO ACTA 1 TRIBUNAL 1 PRAZA INFORMÁTICO (ESTABILIZACIÓN) Período: 21/07/2023 - 26/07/2024
LISTA DEFINITIVA VARIOS PROCESOS ESTABILIZACIÓN (D.A 6 E 8). AS DATAS DO TRIBUNAL REFÍRENSE AO MES DE XULLO, NON DE XUÑO. Período: 18/07/2023 - 18/09/2024
ANUNCIO TRIBUNAL TRACTORISTA (ESTABILIZACIÓN): RESOLUCIÓN PROBA DE GALEGO E PROPOSTA DE CONTRATACIÓN Período: 14/06/2023 - 14/09/2024
LISTA DEFINITIVA E TRIBUNAL 1 PRAZA TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO (RESERVA DISCAPACIDADE) (ESTABILIZACIÓN) Período: 16/05/2023 - 17/07/2023
Lista definitiva (1) praza Profesor/a Percusión/Batería (estabilización) Período: 09/05/2023 - 10/07/2023
Lista definitiva (1) praza Profesor/a Canto Moderno (estabilización) Período: 09/05/2023 - 10/07/2023
LISTA PROVISIONAL DE EXCLUIDOS E ADMITIDOS PRAZAS POLO CONCURSO DA 6ª E 8ª DOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN Período: 11/04/2023 - 31/12/2024
PUBLICACIÓN DO ANUNCIO NO BOE DAS PRAZAS DA ESTABILIZACIÓN Período: 13/02/2023 - 31/12/2024
MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IVTM Período: 23/12/2022 - 31/12/2023
PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACIÓN OPE 2022. PUBLICACION DAS BASES DE ESTABILIZACIONS NO BOP. Período: 13/12/2022 - 31/12/2024
PROCESO SELECTIVO PROMOCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS OEP 2021. PUBLICACION BASES BOP. Período: 23/11/2022 - 23/11/2039
2017- PROCESO SELECTIVO TÉCNICO DE SECRETARÍA. DECRETO CESE E NOMEAMENTO FUNCIONARIO INTERINO. Período: 10/11/2022 - 10/11/2039
ANUNCIO DECRETO CREACION BOLSA AGARGADA TECNICO/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A SECRETARIA. Período: 10/11/2022 - 10/11/2029
PROCESO SELECTIVO TÉCNICO DE SECRETARÍA.ANUNCIO CONCLUSIÓNS ACTA TRIBUNAL Período: 09/11/2022 - 09/11/2039
PROCESO SELECTIVO- ARQUITECTO. NOMEAMENTO E CREACIÓN LISTA DE AGARDA Período: 04/11/2022 - 04/11/2029
BOLSA DE MESTRES/AS ESCOLAS INFANTÍS. PUBLICACION BOP MODIFICACION BASES. Período: 21/10/2022 - 21/10/2029
PROCESO SELECTIVO CREACIÓN BOLSA DE MESTRES/AS ESCOLAS INFANTÍS. PUBLICACION BASES BOP. Período: 29/09/2022 - 29/09/2039
PROCESO SELECTIVO CREACIÓN BOLSA DE MESTRES/AS ESCOLAS INFANTÍS. MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE Período: 29/09/2022 - 29/09/2029
OBRADOIRO DE EMPREGO RENOVA V. RESULTADOS DEFINITIVOS SELECCION. Período: 28/09/2022 - 28/09/2049
2017- PROCESO SELECTIVO TÉCNICO DE SECRETARÍA. ANUNCIO ACTA CONSTITUCION TRIBUNAL. Período: 22/09/2022 - 22/09/2039
PROCESO SELECTIVO TÉCNICO DE SECRETARÍA. ANUNCIO DATA EXMEN 2º SUPOSTO PRACTICO Período: 21/09/2022 - 21/09/2039
REGULAMENTO DE USO E FUNCIONAMENTO DAS INSTALACIÓNS CULTURAIS Período: 13/09/2022 - 31/12/2022
PROCESO SELECTIVO- ARQUITECTO. ANUNCIO ACTA PROPOSTA NOMEAMENTO Período: 09/09/2022 - 09/09/2039
PROCESO TÉCNICO DE SECRETARÍA. ANUNCIO DESIGNACION NOVO TRIBUNAL Período: 09/09/2022 - 09/09/2039
DECRETO APROBACION BASES OBRADOIRO EMPREGRO RENOVA V Período: 07/09/2022 - 07/09/2039
ORDENANZA PREZO CENTRO DEPORTIVO A TELLEIRA ( MODIFICACION 2022) Período: 06/09/2022 - 06/09/2022
PROCESO SELECTIVO- ARQUITECTO. RESULTADOS 4º EXERCICIO Período: 08/08/2022 - 08/08/2039
PROCESO SELECTIVO- ARQUITECTO. EXERCICIO SEGUNDO EXAMEN (TIPO TEST) Período: 01/08/2022 - 01/08/2029
PROCESO SELECTIVO- ARQUITECTO. ANUNCIO DATA EXAMEN CUARTO EXERCICIO. Período: 21/07/2022 - 21/07/2039
PROCESO SELECTIVO CREACIÓN BOLSA ARQUITECTO TÉCNICO 2022. DECRETO CREACION BOLSA DE AGARDA. Período: 20/07/2022 - 20/07/2039
BOLSA AGARDA ARQUITECTO/A TECNICO/A Período: 20/07/2022 - 20/07/2049
PROCESO SELECTIVO CREACIÓN BOLSA ARQUITECTO TÉCNICO 2022. PROPOSTA CREACION BOLSA DE AGARDA Período: 19/07/2022 - 19/07/2039
PROCESO SELECTIVO APROL 2022. AUXILIAR ADM. RESOLUCION ALEGACION SEGUNDO EXERCICIO. Período: 14/07/2022 - 14/07/2039
RESOLUCION APROL 2022. AUXILIAR ADMIN. CONTRATACION E LISTA AGARDA Período: 08/07/2022 - 08/07/2039
RESOLUCION APROL 2022. PEON. CONTRATACION E CREACION LISTA AGARDA Período: 08/07/2022 - 08/07/2039
RESOLUCION APROL 2022. CAPATAZ. CONTRATACION E CREACION LISTA AGARDA Período: 08/07/2022 - 08/07/2039
PROCESO SELECTIVO APROL 2022. PROPOSTA CONTRATACON PEON. Período: 04/07/2022 - 04/07/2049
PROCESO SELECTIVO APROL 2022. PROPOSTA CONTRATACION CAPATAZ. Período: 04/07/2022 - 04/01/2049
PROCESO SELECTIVO APROL 2022. CORRECCION ERROS E PROPOSTA CONTRATACION AUX. ADMN E LISTA AGARDA Período: 04/07/2022 - 04/07/2029
PROCESO SELECTIVO PEON APROL 2022. RESULTADO EXAMEN TEST E PUNTUACION FINAL Período: 01/07/2022 - 01/07/2039
PROCESO SELECTIVO CAPATAZ. APROL 2022. RESULTADO EXAME TEST E PUNTUACION FINAL Período: 01/07/2022 - 01/07/2039
PROCESO SELECTIVO AUX. ADMIN.APROL 2022. RESULTADO EXAME TEST, PUNTUACION FINAL E DATA SORTEO DESEMPATE Período: 01/07/2022 - 01/07/2049
PROCESO SELECTIVO PEON APROL 2022. REALIZACION CELGA1 E RESULTADOS. Período: 30/06/2022 - 30/06/2049
PROCESO SELECTIVO CAPATAZ APROL 2022. REALIZACION CELGA3 E RESULTADOS Período: 30/06/2022 - 30/01/2039
PROCESO SELECTIVO AUX. ADMINISTRATIVO.APROL 2022. CELGA 3 E RESULTADO. Período: 30/06/2022 - 30/06/2049
ANUNCIO LISTA DEFINITIVA PROCESO SELECTIVO BOLSA PSX Período: 29/06/2022 - 29/06/2029
Anuncio resultado exame tipo test PROCESO SELECTIVO CREACIÓN BOLSA ARQUITECTO TÉCNICO 2022 Período: 29/06/2022 - 29/06/2029
PLANTILLA DO EXERCICIO TEST PROCESO SELECTIVO CREACIÓN BOLSA ARQUITECTO TÉCNICO 2022 Período: 29/06/2022 - 29/06/2029
REGULAMENTO SERVIZO ATENCIÓN TEMPERÁ Período: 28/06/2022 - 31/12/2025
ORDENANZA LIMPEZA FINCAS URBANAS Período: 28/06/2022 - 31/12/2025
CREACIÓN DE LISTA DE AGARDA DO PROCESO SELECTIVO BOLSA PSX Período: 23/06/2022 - 23/06/2028
Anuncio resultado 3ª exercicio PROCESO SELECTIVO- ARQUITECTO Período: 23/06/2022 - 23/06/2029
PROCESO SELECTIVO PEON. APROL 2022. RESULTADO BAREMO E DATAS EXAMES. Período: 20/06/2022 - 20/06/2049
PROCESO SELECTIVO CAPATAZ. APROL 2022. RESULTADO BAREMO E DATAS EXAMES. Período: 20/06/2022 - 20/06/2049
PROCESO SELECTIVO AUX.ADMINISTRATIVO.APROL 2022. RESULTADO BAREMO E DATAS EXAMES. Período: 20/06/2022 - 20/06/2049
PROCESO SELECTIVO- ARQUITECTO RESOLUCIÓN ALEGACIÓNS TEST E DATA EXERCICIO Período: 16/06/2022 - 16/06/2029
ANUNCIO BAREMACIÓN PROCESO SELECTIVO CREACIÓN BOLSA ARQUITECTO TÉCNICO 2022 Período: 16/06/2022 - 16/06/2029
PROCESO SELECTIVO BOLSA PSX Período: 16/06/2022 - 16/06/2029
PROCESO SELECTIVO BOLSA PSX ANUNCIO RESOLUCÓN ALEGACIÓN Período: 15/06/2022 - 15/06/2029
PROCESO SELECTIVO PEON. APROL 2022 Período: 13/06/2022 - 13/06/2049
PROCESO SELECTIVO CAPATAZ. APROL 2022 Período: 13/06/2022 - 13/06/2049
PROCESO SELECTIVO AUX. ADMINISTRATIVO.APROL 2022 Período: 13/06/2022 - 13/06/2049
ANUNCIO CAMBIO DATA PROCESO SELECTIVO- ARQUITECTO Período: 10/06/2022 - 10/06/2029
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PROCESO SELECTIVO CREACIÓN BOLSA ARQUITECTO TÉCNICO 2022 Período: 09/06/2022 - 09/06/2028
ANUNCIO RESOLUCIÓN ALEGACIONES PROCESO SELECTIVO BOLSA PSX Período: 09/06/2022 - 09/06/2029
PLAN ANTIFRAUDE Período: 03/06/2022 - 31/12/2024
NOTAS DO EXAME TEST DO PROCESO SELECTIVO ARQUITECTO E CONVOCATORIA 3º EXERCICIO Período: 03/06/2022 - 03/06/2029
TEST CASTELLANO PROCESO SELECTIVO- ARQUITECTO Período: 03/06/2022 - 03/06/2029
DESIGNACIÓN NOVO TRIBUNAL PROCESO SELECTIVO TÉCNICO DE SECRETARÍA Período: 03/06/2022 - 03/06/2028
EXAME TEST CON RESPOSTAS PROCESO SELECTIVO ARQUITECTO Período: 02/06/2022 - 02/06/2029
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS PROCESO SELECTIVO CREACIÓN BOLSA ARQUITECTO TÉCNICO 2022 Período: 31/05/2022 - 31/05/2029
OFERTA DE EMPREGO PUBLICO 2022 Período: 27/05/2022 - 27/12/2049
ANUNCIO DO RESULTADO DO EXAME TEST DO PROCESO SELECTIVO BOLSA PSX Período: 24/05/2022 - 24/05/2029
SOLUCIÓN AO EXAME TEST PROCESO SELECTIVO BOLSA PSX Período: 23/05/2022 - 23/05/2029
Anuncio baremación méritos e convocatotia exame test PROCESO SELECTIVO- ARQUITECTO Período: 23/05/2022 - 23/05/2029
CORRECCIÓN ERROS PROCESO SELECTIVO BOLSA PSX Período: 18/05/2022 - 18/05/2029
DATA E LUGAR DE REALIZACIÓN DO EXAMEN TIPO TEST DO PROCESO SELECTIVO DA BOLSA PSX Período: 13/05/2022 - 13/05/2029
APROBACION REGULAMENTO POLITICA SEGURIDADE DA INFORMACION CONCELLO DE AMES Período: 13/05/2022 - 31/12/2026
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL PROCESO SELECTIVO- ARQUITECTO Período: 10/05/2022 - 10/05/2029
BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA BOLSA DE ARQUITECTO TÉCNICO 2022 Período: 05/05/2022 - 05/05/2029
RESULTADO EXAME GALEGO PROCESO SELECTIVO BOLSA PSX ESCOLAS INFANTÍS Período: 03/05/2022 - 03/05/2029
Dilixencia de corrección de erros na lista de PSX de Escolas infantís Período: 26/04/2022 - 26/04/2029
RESULTADO DA FASE DE CONCURSO DO PROCESO DE PSX DE ESCOLAS INFANTÍS E CONVOCARTORIA EXAME CELGA Período: 26/04/2022 - 26/04/2029
ANUNCIO DA PORCENTAXE DE PERDA DE AUGA NA REDE DE ABASTECEMENTO ANOS 2020 E 2021 Período: 07/04/2022 - 31/12/2040
LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS PROCESO SELECTIVO BOLSA PSX Período: 25/03/2022 - 25/03/2029
LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS,TRIBUNAL E DATA EXAME PROCESO SELECTIVO PEL PEON MEDIO AMBIENTE Período: 25/03/2022 - 25/03/2029
LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS, TRIBUNAL E DATA DE EXAME DO PROCESO SELECTIVO PEL PEON OBRAS Período: 25/03/2022 - 25/03/2029
CONVOCATORIA COMISIÓN DE SERVICIOS POR CONCURSO ORDINARIO. DOUS POSTOS POLICÍA LOCAL Período: 14/03/2022 - 14/03/2029
PROCESO SELECTIVO- ARQUITECTO LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS E EXCLUIDOS Período: 07/03/2022 - 07/03/2029
BASES DO PROCESO SELECTIVO BOLSA PSX DE ESCOLAS INFANTÍS Período: 07/03/2022 - 07/03/2029
PUBLICACION BOLSA DE AGARDA RESPONSABLE AULA NATUREZA Período: 28/02/2022 - 28/12/2059
PUBLICACIONS BOLSAS AGARDA AUXILIAR NOTIFICADOR Período: 28/02/2022 - 28/02/2059
PUBLICACIONS BOLSA AGARDA TECNICO CONTRATACION AMES PROGRESA Período: 28/02/2022 - 28/02/2059
PUBLICACION BOLSA AGARDA TECNICO CONTRATACION EDUSI Período: 28/02/2022 - 28/02/2060
INSTRUCCIÓN REGULADORA TELETRABALLO NO CONCELLO DE AMES. Período: 17/02/2022 - 17/02/2059
ANUNCIO SEGUNDO SUPOSTO DO SEGUNDO EXERCICIO. TÉCNICO/A DE SECRETARIA Período: 15/02/2022 - 15/02/2059
ANUNCIO DE CONTRATACIÓN PROCESO SELECTIVO PROMOCIÓN INTERNA XARDINEIRO Período: 25/01/2022 - 25/01/2028
ANUNCIO PROCESO SELECTIVO- ARQUITECTO OEP 2018 Período: 25/01/2022 - 25/01/2028
ANUNCIO BOE PROCESO SELECTIVO- ARQUITECTO Período: 25/01/2022 - 25/01/2029
ANUNCIO FINAL PROMOCIÓN INTERNA XARDINEIRO. PROPOSTA DE CANDIDATO Período: 11/01/2022 - 11/01/2029
RESULTADO SEGUNDO EXERCICIO PROCESO SELECTIVO PROMOCIÓN INTERNA XARDINEIRO Período: 20/12/2021 - 20/12/2029
RESOLUCIÓN PROCESO SELECTIVO TÉCNICO CONTRATACIÓN AMES PROGRESA Período: 14/12/2021 - 14/12/2029
CONVOCATORIA PARA O SEGUNDO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PROMOCIÓN INTERNA XARDINEIRO Período: 13/12/2021 - 13/12/2029
ANUNCIO DO RESULTADO DO SORTEO PÚBLICO TÉCNICO DE CONTRATACIÓN AMES PROGRESA Período: 10/12/2021 - 10/12/2029
PROCESO SELECTIVO TÉCNICO CONTRATACIÓN AMES PROGRESA Período: 10/12/2021 - 10/12/2029
RESULTADO PROBA TIPO TEST PROCESO SELECTIVO PROMOCIÓN INTERNA XARDINEIRO Período: 30/11/2021 - 30/11/2029
Anuncio resolución alegaciones exame Técnico de Contratación Ames progresa e data sorteo público para desempate Período: 29/11/2021 - 29/11/2029
CODIGO ÉTICO DO CONCELLO DE AMES Período: 27/11/2021 - 31/12/2025
DECRETO CREACION LISTA DE AGARDA TÉCNICO DE EDUCACIÓN Período: 22/11/2021 - 22/11/2029
APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA FISCAL TAXA TERRAZAS 2022 Período: 08/11/2021 - 08/11/2025
PLANTILLA DE RESPOSTAS EXAME TEST PROCESO SELECTIVO TÉCNICO CONTRATACIÓN AMES PROGRESA Período: 04/11/2021 - 05/12/2021
PROCESO SELECTIVO TÉCNICO CONTRATACIÓN AMES PROGRESA DATA EXAME TIPO TEST Período: 29/10/2021 - 29/10/2021
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS NO PROCESO SELECTIVO DE TÉCNICO CONTRATACIÓN AMES PROGRESA Período: 15/10/2021 - 15/10/2028
RESULTADO DO SEGUNDO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN PROCESO SELECTIVO - CAPATAZ BRIGADA REPOBOACIÓN Período: 04/10/2021 - 04/01/2027
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IBI 2022 Período: 24/09/2021 - 24/09/2025
OBRADOIRO DE EMPREGO RENOVA IV Período: 20/09/2021 - 29/12/2030
ANUNCIO DAS BASES DO PROCESO SELECTIVO TECNICO CONTRATACION AMES PROGRESA Período: 16/09/2021 - 16/09/2028
APROBACIÓN ORDENANZA FISCAL TAXA TERRAZAS 2022 Período: 10/09/2021 - 29/10/2021
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IBI 2022 Período: 02/08/2021 - 17/09/2021
APROL RURAL 2021.ANUNCIO RESULTADO FINAL CAPATAZ Período: 28/07/2021 - 28/07/2028
APROL RURAL 2021. RESULTADO FINAL PROCESO PEON Período: 28/07/2021 - 28/07/2028
APROL RURAL 2021 Período: 21/07/2021 - 29/12/2030
APROBACIÓN DEFINITIVA 10ª MODIFICACIÓN RPT Período: 12/07/2021 - 12/07/2028
NOMBRAMIENTO TECNICO CONTRATACIÓN EDUSI. Período: 16/06/2021 - 16/06/2029
PROCESO SELECTIVO- OBRADOIRO FORESTAMES BRIÓN Período: 10/06/2021 - 29/12/2030
Anuncio proposta nomeamento e lista de agarda Técnico de contratación EDUSI Período: 08/06/2021 - 08/06/2029
RESULTADO FINAL DO PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACIÓN RESPONSABLE AULA DA NATUREZA Período: 04/06/2021 - 04/06/2029
PROCESO SELECTIVO -PEÓNS BRIGADA REPOBOACIÓN Período: 28/05/2021 - 29/12/2030
RESULTADO CASO PRÁCTICO PROCESO SELECTIVO TECNICO CONTRATACIÓN EDUSI. Período: 27/05/2021 - 27/05/2028
RESULTADO DO SUPOSTO PRÁCTICO. RESPONSABLE AULA DA NATUREZA Período: 25/05/2021 - 25/05/2029
PROCESO SELECTIVO - CAPATAZ BRIGADA REPOBOACIÓN Período: 21/05/2021 - 29/12/2030
PROCESO SELECTIVO -PEÓNS BRIGADA REPOBOACIÓN Período: 21/05/2021 - 29/12/2030
RESOLUCIÓN ALEGACIÓNS TÉCNICO DE CONTRATACIÓN EDUSI Período: 19/05/2021 - 19/05/2029
RESULTADO DO SEGUNDO EXERCICIO (EXAME TEST) RESPONSABLE AULA DA NATUREZA Período: 12/05/2021 - 12/05/2029
PLANTILLA EXAME TEST RESPONSABLE AULA DA NATUREZA Período: 11/05/2021 - 11/05/2029
PROCESO SELECTIVO - CAPATAZ BRIGADA REPOBOACIÓN Período: 07/05/2021 - 29/12/2030
DATA EXAME RESPONSABLE AULA DA NATUREZA E RESULTADO CELGA Período: 06/05/2021 - 06/05/2029
PROCESO SELECTIVO BOLSA ARQUITECTOS TÉCNICOS Período: 05/05/2021 - 29/12/2030
RESULTADO EXAMEN TEST TÉCNICO CONTRATACIÓN EDUSI Período: 04/05/2021 - 04/05/2029
BAREMO PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACIÓN. LABORAL FIXO. RESPONSABLE AULA DA NATUREZA Período: 03/05/2021 - 03/05/2029
PLANTILLA EXAME TECNICO CONTRATACIÓN EDUSI. Período: 29/04/2021 - 29/06/2029
RESPONSABLE AULA DA NATUREZA. RESULTADO BAREMACIÓN E CONVOCATORIA CELGA Período: 29/04/2021 - 31/03/2029
ORZAMENTO 2021 Período: 27/04/2021 - 31/12/2021
PROCESO SELECTIVO TECNICO CONTRATACIÓN EDUSI. PROBA GALEGO Período: 23/04/2021 - 23/11/2029
PROCESO SELECTIVO -PEÓNS BRIGADA REPOBOACIÓN Período: 22/04/2021 - 29/12/2030
PROCESO SELECTIVO - CAPATAZ BRIGADA REPOBOACIÓN Período: 22/04/2021 - 29/12/2030
PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR Período: 22/04/2021 - 29/12/2030
PROCESO SELECTIVO TECNICO CONTRATACIÓN EDUSI.EXAME GALEGO Período: 19/04/2021 - 19/04/2029
PROCESO SELECTIVO BOLSA ARQUITECTOS TÉCNICOS Período: 15/04/2021 - 29/12/2030
PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR Período: 12/04/2021 - 29/12/2030
primeiro exercicio Proceso Técnico Contratación Período: 08/04/2021 - 08/05/2029
PROCESO SELECTIVO BOLSA ARQUITECTOS TÉCNICOS Período: 07/04/2021 - 29/12/2030
PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR Período: 06/04/2021 - 29/12/2030
PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR Período: 26/03/2021 - 29/12/2030
RESOLUCIÓN PROVISIONAL PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA AS AXUDAS PEL-REACTIVA Período: 25/03/2021 - 29/12/2030
PROCESO SELECTIVO TECNICO CONTRATACIÓN EDUSI. Período: 24/03/2021 - 23/03/2029
PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACIÓN. LABORAL FIXO. RESPONSABLE AULA DA NATUREZA Período: 24/03/2021 - 29/12/2030
PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR Período: 19/03/2021 - 29/12/2030
PROCESO SELECTIVO BOLSA ARQUITECTOS TÉCNICOS Período: 13/03/2021 - 28/12/2030
PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR Período: 12/03/2021 - 29/12/2030
PROCESO SELECTIVO BOLSA ARQUITECTOS TÉCNICOS Período: 02/03/2021 - 29/12/2030
PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR Período: 27/02/2021 - 29/12/2030
DECRETO LISTA PROVISIONAL TÉCNICO CONTRATACIÓN Período: 26/02/2021 - 26/02/2029
PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACIÓN. LABORAL FIXO. RESPONSABLE AULA DA NATUREZA Período: 20/02/2021 - 29/12/2030
PROCESO SELECTIVO - CAPATAZ BRIGADA REPOBOACIÓN Período: 17/02/2021 - 29/12/2030
PROCESO SELECTIVO -PEÓNS BRIGADA REPOBOACIÓN Período: 17/02/2021 - 29/12/2030
PROCESO SELECTIVO BOLSA ARQUITECTOS TÉCNICOS Período: 11/02/2021 - 30/01/2030
PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR Período: 02/02/2021 - 29/12/2030
PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR Período: 01/02/2021 - 28/01/2029
PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR Período: 01/02/2021 - 01/02/2029
PROCESO SELECTIVO TECNICO CONTRATACIÓN EDUSI. Período: 29/01/2021 - 28/01/2029
PROCESO SELECTIVO TECNICO CONTRATACIÓN EDUSI. Período: 25/01/2021 - 25/01/2029
PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR Período: 20/01/2021 - 31/01/2029
PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACION. FUNCIONARIO DE CARRERA. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICADOR Período: 08/01/2021 - 07/12/2029
Aprobación inicial da ordenanza reguladora da ocupación de dominio público e espazos privados de uso público por terrazas Período: 05/01/2021 - 05/01/2031
PROCESO SELECTIVO -PEÓNS BRIGADA REPOBOACIÓN Período: 23/12/2020 - 22/12/2030
PROCESO SELECTIVO - CAPATAZ BRIGADA REPOBOACIÓN Período: 23/12/2020 - 22/12/2030
PROCESO SELECTIVO- OBRADOIRO FORESTAMES BRIÓN Período: 17/12/2020 - 29/12/2029
PROCESO SELECTIVO- OBRADOIRO FORESTAMES BRIÓN Período: 10/12/2020 - 29/12/2029
PROCESO SELECTIVO- OBRADOIRO FORESTAMES BRIÓN Período: 08/12/2020 - 07/12/2030
PROCESO SELECTIVO -PEÓNS BRIGADA REPOBOACIÓN Período: 02/12/2020 - 01/12/2030
DECRETO LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS PROCESO SELECTIVO RESPONSABLE BRIGADA DE REPOBOACIÓN Período: 25/11/2020 - 24/11/2029
PROCESO SELECTIVO - CAPATAZ BRIGADA REPOBOACIÓN Período: 05/11/2020 - 31/12/2030
ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL MODIF REG EI A MADALENA Período: 04/11/2020 - 04/11/2030
ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL MODIF REG EI O BOSQUE Período: 04/11/2020 - 04/11/2030
PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACIÓN. LABORAL FIXO. RESPONSABLE AULA DA NATUREZA Período: 24/10/2020 - 23/10/2030
PROCESO SELECTIVO XEFATURAS 2020 Período: 23/09/2020 - 01/01/2030
PROCESO SELECTIVO FUNCIONARIO DE CARRERA. ESTABILIZACIÓN. AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS-AUXILIAR NOTIFICACIÓN Período: 22/09/2020 - 01/01/2030
PROCESO SELECTIVO XEFATURAS 2020 Período: 19/09/2020 - 01/01/2030
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/DUNHA PEÓN PARA A BRIGADA DE PREVENCIÓN DE LUMES FORESTAIS DO CONCELLO DE AMES A TRAVÉS DO PRO Período: 07/07/2020 - 06/01/2029

Bandos 0/0

AVISO! Non hai publicacións nesta sección

Edictos 10/10

PADRONS FISCAIS DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DO MES DE XUÑO 2024 Período: 22/07/2024 - 24/09/2024
PADRON SAF XUÑO 2024 Período: 15/07/2024 - 16/09/2024
APROBACIÓN LISTA COBRATORIA PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DA EMMA- XUÑO 2024 Período: 15/07/2024 - 16/09/2024
APROBACION LISTAS COBRATORIAS DO PREZO PUBLICO POLA PRESTACION DO SERVIZO DAS EIM A MADALENA O BOSQUE MES XULLO-24 Período: 15/07/2024 - 16/09/2024
expediente de dominio para la inmatriculación de la finca (BUCELEIRAS-BUGALLIDO) Período: 10/07/2024 - 06/08/2024
PADRONES FISCAIS DO MES DE MAIO 2024 DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS Período: 25/06/2024 - 26/08/2024
APROBACIÓN LISTAS COBRATORIAS PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZOS DA EMMA- MAIO 2024 Período: 17/06/2024 - 19/08/2024
APROBACION LISTA COBRATORIA DO PREZO PUBLICO POLA PRESTACION DO SERVIZO DAS EIM O BOSQUE E A MADALENA. MES XUÑO-24 Período: 17/06/2024 - 19/08/2024
PADRON SAF MAIO 2024 Período: 17/06/2024 - 19/08/2024
LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS A XURADO VIXENTE DENDE 01/01/2023 A 31/12/2024 Período: 05/01/2023 - 31/12/2024

Ord. Fiscales y Precios Pcos. 0/0

AVISO! Non hai publicacións nesta sección

Ordenanzas y Reglamentos  0/0

AVISO! Non hai publicacións nesta sección

Padrón Habitantes 1/1

LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS A XURADO VIXENTE DENDE 01/01/2023 A 31/12/2024 Período: 05/01/2023 - 31/12/2024

Personal 0/0

AVISO! Non hai publicacións nesta sección

Régimen Económico 1/1

CALENDARIO FISCAL 2024 Período: 11/01/2024 - 31/12/2024

Sesiones Órganos Colegiados 0/0

AVISO! Non hai publicacións nesta sección

Subvenciones 0/0

AVISO! Non hai publicacións nesta sección

Urbanismo 0/0

AVISO! Non hai publicacións nesta sección
Copyrights © 2024 Concello de Ames

Made with by add4u