Que é a Sede electrónica

A Sede electrónica do Concello de Ames é o espazo virtual ao dispor dos cidadáns e cidadás para acceder á información, os servizos e os trámites electrónicos do Concello.

O Concello de Ames é o titular da Sede electrónica.

As áreas e distritos do Concello, os organismos autónomos e as entidades que integran o seu sector público son responsables, no ámbito das súas competencias, da integridade, a veracidade e a actualización da información, dos trámites e dos servizos que se atopan na Sede electrónica.

A dirección da Sede electrónica é: https://sede.concellodeames.gal/eAdmin/Sede.do

Normativa

Ordenanza reguladora da administración electrónica