Oficina Virtual de Trámites

Concello de Ames

Instancia Xeral (non necesita sinatura electrónica)

Instancia Xeral que permite aos interesados presentar todo tipo de instancias que non teñan habilitado un formulario específico.

O artigo 11 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, establece o seguinte:

 

Artigo 11. Uso de medios de identificación e sinatura no procedemento administrativo.


1. Con carácter xeral, para realizar calquera actuación prevista no procedemento administrativo, será suficiente con que os interesados acrediten previamente a súa identidade a través de calquera dos medios de identificación previstos nesta Lei.

2. As Administracións Públicas só requerirán aos interesados o uso obrigatorio de sinatura para:

a) Formular solicitudes.

b) Presentar declaracións responsables ou comunicacións.

c) Interpoñer recursos.

d) Desistir de accións.

e) Renunciar a dereitos.

 

Copyrights © 2024 Concello de Ames

Made with by add4u