Oficina Virtual de Trámites

Concello de Ames

Instancia Xeral

Instancia Xeral
O artigo 11 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, establece o seguinte:
 
 
 
Artigo 11. Uso de medios de identificación e sinatura no procedemento administrativo.
1. Con carácter xeral, para realizar calquera actuación prevista no procedemento administrativo, será suficiente con que os interesados acrediten previamente a súa identidade a través de calquera dos medios de identificación previstos nesta Lei.
 
 
 
2. As Administracións Públicas só requerirán aos interesados o uso obrigatorio de sinatura para:
 
a) Formular solicitudes.
 
b) Presentar declaracións responsables ou comunicacións.
 
c) Interpoñer recursos.
 
d) Desistir de accións.
 
e) Renunciar a dereitos.
Copyrights © 2024 Concello de Ames

Made with by add4u